AANMELDEN EXAMENS 18/12

Examens |

AANMELDEN EXAMENS 18/12

Mail naar Ohdokwanvenlo@outlook.com

Onderwerp: aanmelding examen

Geef de onderstaande informatie aan in de mail:

Naam + Achternaam
Groep
Huidige band
Gaat op voor (welke band?)

Betalen via de bank onder vermelding van geupexamen en de naam van het lid.
Betaling moet uiterlijk maandag 17 december binnen zijn, anders geen examen.

Examengeld groep 1: 9,00
Examengeld groep 2 / 3 en senioren : 12,50

Denk aan het inleveren van de passen (indien van toepassing) en de aftekenkaart vanaf rode band.

Alle examens vinden plaats op dinsdag 18 december.

Leden van groep 2/3 en senioren in zaal 2 (start 19.45).

Leden van groep 1 in zaal 1 (start 19.00)

Aanmelden kan tot en met zondag 16 december.