Afmelden

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk worden verricht,
mits een opzegtermijn van tenminste 1 maand voorafgaande aan een nieuw
kwartaal in acht wordt genomen.

secretariaat, John Peeters
ohdokwanvenlo@ziggo.nl