Geup examen dinsdag 25 juni 2019

Nieuws |

Beste leden en ouders/verzorgers,

=====Aanmeld Formulier=====

Op 25 juni a.s. zijn de examens weer.

We starten met de examens om 19.00 en verwachten tussen 20.30 en 21.00 klaar te zijn.

Aanmelden kan door onderstaand strookje in te leveren of door je aanmelding te sturen naar ohdokwanvenlo@outlook.com

 

Aanmelden via strookje kan tot uiterlijk donderdag 20 juni.

Aanmelden (online) kan tot uiterlijk maandag 24/06/2019 17.00 .

 

Het examengeld bedraagt voor groep 1: 9 euro

groep 2/3/senioren: 12,50

Betalen kan via overschrijving via het bankrekeningnummer op www.ohdokwanvenlo.nl

Vermeldt hierbij duidelijk: naam deelnemer + examen juni 2019

 

 

Let op! Voor deelname aan het examen moet zowel de contributie als het examengeld betaald zijn.

 

Met sportieve groet,

 

trainers en bestuur Oh Do Kwan Venlo