Updates Taekwondo lessen / Coronavirus

Nieuws |

21 augustus 2020

Beste leden, ouders en verzorgers.

De vakantie zit er weer op .
Dinsdag 25 augustus starten de lessen weer op de reguliere tijden in de Ruben Kogeldanszaal en dat is natuurlijk goed nieuws.
Hoewel wij de lessen weer opstarten is Corona nog niet voorbij. Daarom willen wij jullie vragen om mee te werken aan de volgende richtlijnen die maakt dat wij de vereniging samen veilig en gezond kunnen draaien.

COVID richtlijnen:
– jeugdleden van groep 1 komen in de Dobok naar de lessen en kleden zich in principe niet om. Bij vervoer naar de les bedekken de jeugdleden zoveel mogelijk de Dobok .
– De overige leden mogen zich op
locatie omkleden waarbij dat er maximaal 4 leden tegelijkertijd toegang hebben tot het kleedlokaal.
Het is dan ook zaak om snel om te kleden en beschermers in de zaal aan te doen.  Dus kom op tijd.
– De leden Douchen zich thuis
– Ouders en verzorgers wachten buiten het gebouw bij het halen en brengen. Het is tijdelijk niet mogelijk om te kijken bij de lessen.
Voor noodzakelijk contact met de vereniging kunnen wij afspraken maken in de kantine.
– Gedurende de lessen is het belangrijk  om de instructies van het kader goed op te volgen. Zo houden wij de les verantwoord en veilig.
– Bij het betreden en verlaten van de zaal volgen alle leden de aanwijzingen van het kader op. Wij letten hierbij  op 1,5 meter afstand.
– Leden met gezondheidsklachten of met huisgenoten die gezondheidsklachten hebben komen niet naar de les.
– Leden met huisgenoten die Corona hebben of leden die Corona contact hebben gehad komen bij na klachtenvrij te zijn twee weken niet naar de les.
– Middelen die de hygiëne bevorderen worden voor of na de les door iedereen gebruikt.

Wij hopen op jullie medewerking en zien er naar uit om weer samen te gaan trainen. Sportieve groet en tot dinsdag!

15 juli 2020

Beste leden, ouders, verzorgers en vrijwilligers,
De zomervakantie is inmiddels gestart.
Een zomervakantie die op een vreemde manier start doordat wij op het sportveld onze laatste training hebben gehad.
Het goede nieuws is dat wij voornemens zijn om na de zomervakantie zoals vanouds weer terug de zaal in te gaan.
Daar zijn wij volgens mij allemaal hartstikke aan toe.
Op 25 augustus starten wij de lessen op de normale plaats en tijden.
Eventuele bijzonderheden zetten wij nog op Facebook en de website.
Wij maken tussentijds de kalender op voor het nieuwe seizoen met een regiotoernooi, de examens , de jaarvergadering en een “zelfverdediging” evenement.
Voor nu wensen wij jullie een hele mooie zomerperiode toe.

Blijf gezond en tot snel!

Bestuur Oh Do Kwan

Zomervakantie    Laatste les is op dinsdag avond 7 juli ( NIET IN DE ZAAL )

13 juli t/m 21 augustus de eerste training zal zijn op dinsdag 25 augustus

Beste leden, ouders, verzorgers en Taekwondoka’s,
Dinsdag 19 mei om 19.00 uur gaan wij verder met de buitentrainingen. Dit doen wij elke dinsdag bij goed weer.
Alle leden zijn van harte welkom.

Sportpark Hagerhof -‪Albatrosstraat 9 5912 VV, Venlo‬ – Zuid
De spelregels:
– de trainingen concentreren zich op stijl en conditietraining. Er is geen fysiek contact tijdens de training;
– leden die verkouden zijn, ziek zijn of veel hoesten mogen niet naar de trainingen komen;
– ouders mogen niet bij de training aanwezig zijn;
– wij trainen in trainingspak en gymschoenen en niet in taekwondo pak;
– wij vragen (en instrueren) dat iedereen afstand blijft houden van elkaar. Dit is nodig om de trainingen
  veilig te laten plaatsvinden voor de leden maar ook voor de trainers;
– wij zorgen dat meerdere trainers en materialen aanwezig.
Hou Facebook en de website in de gaten voor actuele informatie! Tot dinsdag !
Bestuur en trainers Oh Do Kwan Venlo

7 mei 2020

Beste ouders, verzorgers en Taekwondoka’s,

Onze eerste training zit er op en was weer super leuk. Wij hopen dat de deelnemers hebben genoten van het bewegen.
Goed dat de “Taekwondo spirit” weer langzaam tot leven komt. Vanaf volgende week is buitensport voor iedereen weer toegestaan. Dat is natuurlijk goed nieuws.

Dinsdag a.s. starten wij om 1900 met onze buitentraining op Sportpark Hagerhof -‪Albatrosstraat 9 5912 VV Venlo‬ Zuid.
(Voetbalvelden)
Alle leden zijn van harte welkom.

Wij proberen de komende tijd minimaal 1 training (van een dik uur) per week te organiseren. Afhankelijk van de deelnemers splitsen wij de groep.

Nogmaals de spelregels voor het trainen (tenminste tot de zomervakantie)

– de trainingen concentreren zich op
stijl en conditietraining. Er is geen fysiek contact
tijdens de training.
– leden die verkouden zijn, ziek zijn of
veel hoesten of op een andere manier kwetsbaar
zijn mogen helaas niet naar de trainingen komen
– ouders mogen niet bij de training
aanwezig zijn
– wij trainen in trainingspak en
gymschoenen en niet in taekwondo -pak
– wij vragen (en instrueren) dat
iedereen afstand blijft houden van
elkaar. Dit is nodig om de trainingen
veilig te laten plaatsvinden voor de
leden maar ook voor de trainers
– wij zorgen dat meerdere trainers
en materialen aanwezig zijn

Jullie zijn allemaal van harte welkom op de buitentrainingen .

Hou Facebook en de website in de gaten voor actuele informatie! Tot dinsdag !

Bestuur en trainers Oh Do Kwan Venlo

04 mei 2020

Beste leden, ouders, verzorgers en Taekwondoka’s,

Na overleg met de gemeente Venlo hebben wij besloten dat wij onze vereniging weer gaan opstarten met buitentrainingen. Wij hebben toestemming om op een aantal plekken in de gemeente te mogen trainen. Vanaf donderdag 7 mei starten wij bij wijze van proef .
Alle jeugdleden tot 18 jaar zijn van harte welkom.
In deze tijd horen bij het sporten helaas wel wat bijzondere spelregels.

– de trainingen concentreren zich op
stijl en conditietraining.
Er is geen fysiek contact tijdens de
training;
– leden die verkouden zijn, ziek zijn of
veel hoesten mogen niet naar de
trainingen komen;
– ouders mogen niet bij de training
aanwezig zijn;
– wij trainen in trainingspak en
gymschoenen en niet in taekwondo
pak;
– wij vragen (en instrueren) dat
iedereen afstand blijft houden van
elkaar. Dit is nodig om de trainingen
veilig te laten plaatsvinden voor de
leden maar ook voor de trainers;
– wij zorgen dat meerdere trainers
en materialen aanwezig zijn.

Wij nodigen jullie uit voor de eerste training:
Floriade terrein Sint Janssen Venlo, verzamelen parkeerplaats Innovatoren .
Donderdag 7 mei 1900 uur

Als deze training goed gaat dan zullen wij de training één keer per week op dinsdag of donderdag voort gaan zetten.
Hou Facebook en de website in de gaten voor actuele informatie! Tot donderdag!

Bestuur en trainers Oh Do Kwan Venlo

22 april 2020

Beste leden,

Wij hebben vandaag weer contact gehad met de gemeente. De gemeente heeft de toezegging gedaan om ons te helpen met een plek waar wij kunnen trainen. Deze plek is er nog niet maar dat verwachten wij eind deze week.

Tegelijkertijd bereiden wij met het bestuur en trainers het moment voor om eventueel weer te starten. Wij werken de komende dagen verder aan de voorwaarden en omstandigheden waarbij de trainingen voor kinderen weer gedeeltelijk kunnen worden opgepakt.

Wij doen ons best om volgende week of de week daarna te starten met een eerste proefles.
Dit zal even anders trainen zijn dan dat wij gewend zijn. De trainingen worden omkleed door veiligheidsmaatregelen voor kinderen en de trainers. Want bewegen is belangrijk maar ieders gezondheid staat voorop. Dat vraagt begrip en medewerking van iedereen.

Hou de komende dagen de e-mail, website en Facebook in de gaten voor de aankondiging van de eerste buitenles!

Ondertussen proberen wij de beste vorm van verantwoord trainen verder uit te werken. We zien er naar uit om weer aan de slag te gaan en iedereen binnenkort in goede gezondheid te begroeten.

Stay safe 👊

Van de TBN:

Mededelingen over de coronasituatie

UPDATE 21 april 2020:

Binnensportaccomodaties van onder meer sportscholen en verenigingen blijven in ieder geval nog tot 20 mei gesloten. Over eventuele verlenging van deze termijn besluit de regering in de week vóór 20 mei. Wel worden er kleine stapjes gemaakt richting hervatting van de sport:

  • Kinderen en jongeren krijgen vanaf 29 april meer ruimte voor georganiseerde buitensport en -spel (geen officiële wedstrijden).
  • Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten sporten.
  • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.
  • Gemeenten maken hierover afspraken met sportverenigingen en buurtsportcoaches; er kunnen daardoor verschillen tussen gemeenten ontstaan.
  • Topsporters kunnen op aangewezen trainingslocaties en onder duidelijke voorwaarden individueel de training hervatten als zij 1,5 meter afstand in acht nemen.

De eerder genomen maatregelen worden verlengd tot 20 mei. Voorlopig zien we dus nog geen wedstrijden en geen gezamenlijke trainingen.
De Nederlandse regering heeft het verbod voor alle vergunningplichtige evenementen verlengd tot in elk geval 1 september.

31 maart 2020

Kabinet verlengt maatregelen tegen corona tot en met 28 april

Beste leden, Taekwondoka, ouders en verzorgers,

Zoals jullie wellicht hebben vernomen zijn de maatregelen om de verspreiding van Corona tegen te gaan verlengd tot 28 april.

Tot die tijd kunnen en gaan wij uiteraard geen trainingen opstarten. Daarna volgt de meivakantie en is het ook nog niet zeker hoe lang de Corona maatregelen van kracht blijven. Wij houden jullie uiteraard op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Wij realiseren ons heel goed dat de effecten van alle maatregelen stevig kunnen zijn. Hier wensen wij jullie enorm veel sterkte bij. Als vereniging blijven wij de maatregelen van de overheid en aanwijzingen van de sportbonden volgen.

Het is goed om te blijven bewegen en Taekwondo thuis te blijven beoefenen. Dit kan uiteraard heel goed door technieken en Taeguks die jullie al beheersen thuis uit te voeren.

Blijf onze website en Facebook – pagina in de gaten houden voor tips en de laatste informatie.

Heel veel sterkte, blijf fit en blijf gezond!

Trainers en bestuur 

Oh Do Kwan Venlo

25 maart 2020

In verband met de huidige situatie ten aanzien van het COVID-19 virus en de daarbij opgelegde maatregelen, is besloten het nationaal danexamen en herexamen van 13 juni 2020 uit te stellen tot nader order. Dit niet alleen omdat momenteel nog onzeker is welke maatregelen er gelden na respectievelijk 6 april en 1 juni 2020, maar mede ook gezien de onderbreking in de voorbereiding van de kandidaten voor hun examen.
Taekwondo bond Nederland heeft de intentie om, indien mogelijk, in het najaar twee examenmomenten te organiseren. Hierover zullen we de leden op een later tijdstip informeren.

Met vriendelijke groet

Giel-Jan van Braam
Nationaal Graden Coördinator

 

25 maart 2020

Aanscherping maatregelen Rijksoverheid
Geen sportevenementen en clubbijeenkomsten
De Nederlandse regering heeft op 23 maart de maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van het coronavirus aangescherpt. Voor de sport betekent dit dat er tot 1 juni geen congressen, (bij)scholingen, festivals, evenementen en toernooien mogen worden georganiseerd. Het verbod om sport- en fitnessclubs (sportaccommodaties en sportinrichtingen), waaronder zwembaden, sporthallen en sportvelden, open te stellen, geldt nog steeds in ieder geval tot en met 6 april. NOC*NSF is met het ministerie van VWS in overleg wat een en ander praktisch betekent, bijvoorbeeld voor sporten in de buitenruimte en voor de competities.

15 maart 2020

Nieuwe maatregelen Rijksoverheid 

Beste sportscholen en verenigingen,

Om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft het kabinet besloten dat ondermeer alle sportclubs vanaf zondag 15 maart 18:00 uur tot en met maandag 6 april hun deuren moeten sluiten en dat alle eerder genomen maatregelen worden verlengd tot en met maandag 6 april.

Met vriendelijke groet,

Taekwondo Bond Nederland

14 maart 2020

Alle gemeentelijke sportaccommodaties tijdelijk gesloten

Op basis van de informatie van de Rijksoverheid en het RIVM zijn sinds deze week verschillende maatregelen van kracht tegen de verspreiding van het coronavirus.

 Voor onze dienstverlening geldt vanaf heden – vrijdag 13 maart – tot en met dinsdag 31 maart dat alle sportaccommodaties van de gemeente Venlo zijn gesloten. Dat geldt ook voor het zwembad.

Update 13 maart 2020:
Taekwondo Bond Nederland adviseert trainingen en andere bijeenkomsten voorlopig t/m eind maart af te gelasten.

De bond volgt de richtlijnen van NOC*NSF op. Zij adviseren leden om alle clubbijeenkomsten zoals trainingen, vergaderingen, vieringen e.d. ook af te gelasten.

Het kabinet heeft voor heel Nederland ook opgeroepen sociale contacten in het algemeen sterk te verminderen. Taekwondo is een contactsport en sporters acteren binnen 2 meter met elkaar. De besmettingsrisico’s zijn daarom het grootst. De TBN adviseert alle clubs en sporters deze oproep op te volgen.

Met vriendelijke groet,
TAEKWONDO BOND NEDERLAND

UPDATE donderdag 12 maart 18.30 uur

LAATSTE NIEUWS: GEEN LESSEN

Er komen op dit moment vragen van ouders of de taekwondo lessen nog wel doorgaan in verband met de verspreiding van het corona virus.

NOC – NSF geeft opvolging aan het beleid van de overheid en vraagt trainingen af te gelasten.
Wij zijn als lid van de TBN verbonden aan NOC NSF beleid. Wij vinden het belangrijk om als Taekwondo vereniging onze verantwoordelijkheid te nemen en dit beleid te volgen.

Concreet schorten wij voor de komende  weken onze lessen op.

De lessen gaan niet door.

Wij blijven de situatie volgen en houden u op de hoogte via onze website, Facebook en mail. Wij hopen op een positievere ontwikkeling van de situatie .

Dank voor uw begrip!
Met vriendelijke groet, bestuur en trainers Oh Do Kwan Venlo

donderdag 12 maart 18.00 uur:

Er komen op dit moment vragen van ouders of de taekwondo lessen nog wel doorgaan in verband met de verspreiding van het corona virus.

Voor informatie kunt u ook de ondertstaande link van her RIVM raadplegen.

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

 

WEL HET VOLGENDE:

 

Ben je verkouden of grieperig? BLIJF THUIS !!!!