Lestijden nieuwe seizoen september 2017

Geen categorie |

Het nieuwe seizoen gaat weer van start, op dinsdag 29 augustus starten de lessen weer

ZIE LESTIJDEN EN LOKATIES

Bij wijze van proef is er in februari 2017 gestart met gewijzigde lestijden. Een tweetal hoofdredenen lagen hieraan ten grondslag.
1ste is dat de starttijd van 18.30 uur voor veel ouders/verzorgers moeilijk haalbaar was.
2e is dat we een beperkte trainers capaciteit hebben.

De proef is inmiddels afgerond en leden /ouders is gevraagd naar hun ervaring/mening.
In totaal zijn er 14 reacties ontvangen.

10 reacties waren positief, 2 reacties negatief maar wel in orde bevonden en 2 reacties waren negatief.
Bij de start van het nieuwe seizoen zullen de gewijzigde gehandhaafd worden.

ZIE LESTIJDEN EN LOKATIES